La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!


MÈTODE
Posant èmfasi en la qualitat, a Britannia treballem per parts iguals les habilitats receptives (auditiva i lectora) i les productives (escrit i oral). Respectem els nivells i ritmes d'aprenentatge dels nostres alumnes mitjançant un seguiment personalitzat i adaptant cada curs a les necessitats específiques de cada grup i els qui el formen.

Un ambient proper és un element important del nostre mètode, per això ensenyem i aprenem plegats creant un espai que proporciona seguretat i confiança, element que considerem de vital importància en tot procés d’aprenentatge.

Les classes estan estructurades en base a un currículum diferent al de les escoles reglades. Treballem amb llibres de text especialment dissenyats per a escoles d’anglès. Això es tradueix en un alt grau d’exigència dins de cada nivell i uns objectius acadèmics ambiciosos a la vegada que plenament assumibles d’acord amb el nostre mètode de treball.

La garantia d’èxit dels nostres cursos es basa en treballar amb grups reduïts, emprant un ampli ventall de materials i donant especial rellevància a la comunicació verbal.

Si bé les classes exigeixen un nivell de treball seriós i compromès, això no exclou en cap cas les activitats dinàmiques, amenes i entretingudes, dins i fora de l'aula, adreçades als nostres alumnes i a les seves famílies.

Al llarg del curs acadèmic els alumnes s’examinen dels continguts impartits al final de cada trimestre en el cas de nens i adolescents. També es lliura amb caràcter trimestral un informe exhaustiu del seguiment de l’alumne als pares i tutors amb les notes dels examens i observacions. Al finalitzar el curs, fem entrevistes personals amb els pares per lliurar els informes finals i fer-ne un balanç de manera conjunta.

En el cas dels alumnes adults hi ha dos examens, un a meitat de curs i un altre al final. Aquells que ho desitgin també se’ls hi lliurarà un informe i un certificat d’aprofitament del curs.
Comparteix: