L'escola d'idiomes a Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Primary 2
Curs per alumnes que han cursat i superat el curs Primary 1 i alumnes de 2on d'educació primària que fan la seva primera presa de contacte amb l'anglès.

Aquest curs està adreçat a nens i nenes de 2on d'educació primària, així com petits que ja han cursat el curs Primary 1 i ja compten amb prou coneixements per seguir-lo. El nostre principal objectiu amb els grups d'educació primària és afavorir l'interès per l'aprenentatge de l'anglès fent que els nostres alumnes prenguin consciència que la possibilitat d'entendre i expresar-se en anglès està al seu abast.

El nostre mètode té en compte les característiques cognitives dels nens i nenes en cadascun dels grups d'edats, alhora que les característiques emocionals i psicològiques. En els primers cursos d'educació primària reforcem l'aprenentatge actiu tot aprofitant la curiositat i ganes d'aprendre dels nens i nenes. Tampoc desaprofitem la seva energia i ganes de jugar, que ens resulten una bona eina per dinamitzar les activitats lúdiques que els tenim preparades. Tot jugant, cantant, ballant, dibuixant, ... aprenem i desenvolupem gradualment les habilitats comunicatives dels nostres alumnes.

En els primers cursos reforçarem sobretot la comprensió oral i l'expressió, així com l'adquisició de vocabulari. Gradualment anem ampliant també la comprensió i l'expressió escrita en funció que es desenvolupen també les habilitats cognitives dels nens i nenes segons l'etapa d'aprenentatge natural en què es troben.

Un altre aspecte important a tenir en compte és el fet que a les nostres aules es respecten els diferents ritmes i estils d'aprenentatge dels nostres nens i nenes. Si bé treballem amb grups d'edat i nivells, dins les aules les mestres fan un seguiment personalitzat de cadascun dels alumnes i una mateixa activitat és adaptada als diferents nivells que puguin sorgir dins un grup.

Les mestres s'adrecen als alumnes en anglès sense que això pugui generar una situació angoixant per a ells sinó de forma totalment natural i amb senzillesa. Donem instruccions clares i senzilles tot configurant un llenguatge de classe que es va ampliant gradualment de manera que els alumnes s'hi van acostumant i adquireixen seguretat ja que sempre entenen què s'està fent i que es demana que es faci. D'altra banda, ens ajudem de material visual de suport (imatges, pissarra, personatges, objectes, etc.) que desperten l'interès i la concentració en allò que s'està explicant.
Comparteix: