La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!


Classes one2one (particulars)
Especialment pensades per a totes aquelles persones que no puguin seguir els nostres cursos generals per motius d'horaris o per necessitats específiques. Ja sigui de forma individual o en grups reduïts de màxim tres persones (han de coincidir en nivell), a Britannia oferim aquest servei cobrint totes les franges horàries i nivells.

En aquesta modalitat "a la carta", la freqüència i durada de les sessions s'acorden entre el professor i el/s alumne/s, així com també els continguts i el mètode de treball, adaptant-nos així al màxim a les particularitats de cada cas.
Comparteix: