La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Preparació d'exàmens oficials
Britannia està oficialment reconeguda com a centre preparador d'examens oficials de la Universitat de Cambridge. Els alumnes que desitgin comptar amb un certificat oficial emès per aquesta institució acreditant el seu nivel dins del marc europeu, tenen opció de presentar-se a les convocatòries oficials a través del nostre centre.

A tots aquells alumnes que s'inscriuen als examens oficials els oferim, de forma gratuïta i com a complement dels cursos generals, un curs intensiu de preparació específica durant les setmanes prèvies a cada convocatòria. L'objectiu d'aquest curs intensiu és proporcionar eines als alumnes per resoldre els exercicis específics a aquestes proves, reforcem la comprensió auditiva seguint els models d'exercicis oficials i practiquem entrevistes personals també seguint la mateixa metodologia que es segueix a les proves oficials.

Ens satisfà comptar amb un alt percentatge d'aprovats, que a data d'avui es situa en el 94% dels alumnes presentats en primera convocatòria i d'un 100% en segona.

Pots comprovar a quin examen et podries presentar a aquest enllaç:
Find the right exam for you (Cambridge English · language assessment)

Comparteix: